Plující vločky

Tisíce bílých květů

V sněhové zemi

_______________________________________________________________________________________________